0

Chính sách bảo hiểm – Dịch vụ Mua hộ Unishipping

2018-06-07 16:38:24

A – BẢO HIỂM HÀNG HÓA – LOẠI 1

 1. Mức phí: 5% trên tổng giá trị của đơn hàng được khai báo,
 2. Mức đền bù: 100% tổng giá trị đơn hàng đã khai báo, tối đa 3.500 USD
  1. Trường hợp mất một hoặc vài món hàng trong kiện mua từ website bán hàng: nếu website mà quý khách mua hàng xác nhận bằng email/ văn bản là đã gửi đủ, đồng thời có chứng từ chứng minh, và họ không chịu gửi lại những món hàng bị thiếu thì UNII.VN sẽ tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng
  2. Hàng hóa từ người thân gửi đến kho UNII.VN: yêu cầu cung cấp hóa đơn gửi hàng của UPS, FEDEX, USPS, DHL, TNT, Express…. Trong hóa đơn phải có mô tả nội dung kiện hàng gồm những món hàng gì. Đây là chứng từ khách quan để tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng.
  3. Đối tượng: tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của UNII.VN.
  4. Một số mặt hàng UNII.VN đề nghị tham gia bảo hiểm: Điện thoại, Laptop, Đồng hồ đeo tay có giá trị từ $350, Máy tính bảng, Máy ảnh, Ống lens, Trang sức có giá trị.
  5. Yêu cầu:
   1. + Cập nhật tracking và khai báo giá trị hàng hóa không trễ hơn 24 tiếng, tính từ lúc kiện hàng đến kho hàng tại Mỹ.
   2. + Khai giá trị hàng hóa
   3. + Chọn vào ô bảo hiểm trong phần cập nhật tracking.
   4. + Phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
   5. + Các măt hàng không thuộc mặt hàng cấm vận chuyển đều có thể tham gia.
   6. + Không sử dụng thẻ hack để mua hàng, trong trường hợp văn phòng gom hàng tại Mỹ phát hiện hàng hóa mua bằng thẻ hack, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa về Việt Nam, và không bồi thường số giá trị này.

 

B – BẢO HIỂM HÀNG HÓA – LOẠI 2

 1. Mức phí: 2% tổng giá trị đơn hàng được khai báo
 2. Mức đền bù: 80% tổng giá trị đơn hàng đã khai báo, tối đa 700 USD
  1. Trường hợp mất một hoặc vài món hàng trong kiện mua từ website bán hàng: nếu website mà quý khách mua hàng xác nhận bằng email/ văn bản là đã gửi đủ, đồng thời có chứng từ chứng minh, và họ không chịu gửi lại những món hàng bị thiếu thì UNII.VN sẽ tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng.
  2. Hàng hóa từ người thân gửi đến kho UNII.VN: yêu cầu cung cấp hóa đơn gửi hàng của UPS, FEDEX, USPS, DHL, TNT, Express…. Trong hóa đơn phải có mô tả nội dung kiện hàng gồm những món hàng gì. Đây là chứng từ khách quan để tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng.
  3. Đối tượng: tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của UNII.VN.
  4. Một số mặt hàng UNII.VN đề nghị tham gia bảo hiểm: Điện thoại, Laptop, Đồng hồ đeo tay có giá trị từ $350, Máy tính bảng, Máy ảnh, Ống lens, Trang sức có giá trị.
  5. Yêu cầu:
   1. + Cập nhật tracking và khai báo giá trị hàng hóa không trễ hơn 24 tiếng, tính từ lúc kiện hàng đến kho hàng tại Mỹ.
   2. + Khai giá trị hàng hóa
   3. + Chọn vào ô bảo hiểm trong phần cập nhật tracking.
   4. + Phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
   5. + Các măt hàng không thuộc mặt hàng cấm vận chuyển đều có thể tham gia.
   6. + Không sử dụng thẻ hack để mua hàng, trong trường hợp văn phòng gom hàng tại Mỹ phát hiện hàng hóa mua bằng thẻ hack, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa về Việt Nam, và không bồi thường số giá trị này.

C – KHÔNG THAM GIA BẢO HIỂM

Theo quy định vận chuyển hàng hoá quốc tế, nếu có hàng hoá bị thất lạc hoặc mất mát, Unishipping sẽ đền bù 4 lần cước vận chuyển và không quá 50$cho một kiện hàng . Đối với các kiện hàng có giá trị trên 500$, Uni khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm 5% để được đền bù 100% giá trị hàng hoá

 

D – CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM DÀNH CHO ĐẠI LÝ

 1. Mức phí: $500/ năm – $300/ 6 tháng
 2. Mức đền bù: 80% tổng giá trị đơn hàng đã khai báo, tối đa không quá 700 USD
  1. Trường hợp mất một hoặc vài món hàng trong kiện mua từ website bán hàng: nếu website mà quý khách mua hàng xác nhận bằng email/ văn bản là đã gửi đủ, đồng thời có chứng từ chứng minh, và họ không chịu gửi lại những món hàng bị thiếu thì UNII.VN sẽ tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng
  2. Hàng hóa từ người thân gửi đến kho UNII.VN: yêu cầu cung cấp hóa đơn gửi hàng của UPS, FEDEX, USPS, DHL, TNT, Express…. Trong hóa đơn phải có mô tả nội dung kiện hàng gồm những món hàng gì. Đây là chứng từ khách quan để tiến hành chi trả hỗ trợ khách hàng.
  3. Đối tượng: tất cả khách hàng là đại lý kinh doanh số lượng lớn sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của UNII.VN.
  4. Yêu cầu:
   1. + Phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
   2. + Các măt hàng không thuộc mặt hàng cấm vận chuyển đều có thể tham gia
   3. + Ký hợp đồng hiệu lực 6 – 12 tháng kể từ ngày ký.
   4. + Không sử dụng thẻ hack để mua hàng, trong trường hợp văn phòng gom hàng tại Mỹ phát hiện hàng hóa mua bằng thẻ hack, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa về Việt Nam, và không bồi thường số giá trị này.

 

Hàng hóa có giá trị từ $700, vui lòng thông báo cho UNII.VN trước khi hàng được ship về kho USA, nếu khách không thông báo, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và không giải quyết trong trường hợp hàng hóa bị thất lạc trên đường về Việt Nam, và sẽ chỉ đền bù theo chính sách bảo hiểm đã niêm yết mà khách hàng tham gia trước đó.

Bạn cần báo giá từ website khác ?