0

Trong trường hợp hoàn tiền, sau bao lâu thì tôi sẽ nhận được tiền?

2017-12-13 10:18:21

Sau khi Unishipping nhận được yêu cầu về đổi trả hàng của quý khách: 

- Nếu nguyên nhân thuộc về seller, UNI sẽ liên hệ với seller trong vòng 1-2 ngày làm việc, nếu người bán xác nhận hoàn trả hay đền bù, thời gian hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào seller, UNI sẽ thông báo & cập nhập phản hồi của seller để theo dõi

- Nếu nguyên nhân thuộc về Unishipping, do đơn hàng cancel hay đặt sai sản phẩm, trục trặc khi vận chuyển về VN. Sau khi kiểm tra & xác nhận hoàn trả, UNI sẽ chuyển tiền lại quý khách thông qua tài khoản ngân hàng trong vòng 24h làm việc

Bạn cần báo giá từ website khác ?