0

Hàng của tôi có được đảm bảo đóng gói nguyên kiện khi nhận không

2018-06-07 16:50:10

Trong nhiều trường hợp, hàng hóa có thể bị kiểm tra ở Hải quan, tùy vào đặc thù của sản phẩm mà hàng có thể bị mở ra kiểm tra, không còn nguyên kiện như ban đầu.

Tuy nhiên quý khách yên tâm là nhân viên UNII.VN tại Hải quan sẽ đảm bảo tính nguyên trạng của sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi mất mát, hư hỏng phát sinh từ khâu kiểm tra này.

Bạn cần báo giá từ website khác ?