0

Làm sao tôi kiểm tra tình trạng đơn hàng? Tracking number là gì?

2018-06-07 16:45:50

Tracking number là gì? 

Tracking number là 1 mã số dùng để theo dõi hàng hóa đi đến đâu & dự kiến ngày hàng về VN, quý khách có thể tra chi tiết tuyến đường đi của món hàng bằng cách nhập mã tracking vào web sau iship.com/track.aspx

Mỗi đơn hàng quý khách đặt tại UNII.VN đều có một mã theo dõi hành trình vận chuyển hàng (Tracking Number) được gửi qua email cho quý khách. Quý khách copy mã tracking number đăng nhập tài khoản UNII.VN và truy cập quản lý đơn hàng

Bạn cần báo giá từ website khác ?